Onze troeven

Duikschool Splash is één van de duikscholen aangesloten bij Nelos (Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek en –Sport), kortweg de Vlaamse duikbond, welke erkend is door BLOSO. De Belgische overkoepelende organisatie BEFOS (bestaande uit een Nederlandstalige en een Franstalige Liga) is zelf stichtend lid van de wereldbond CMAS (waarvan Jacques-Yves Cousteau de eerste voorzitter was). De opleiding binnen Splash wordt hiermee volwaardig erkend door BLOSO en de competentie van onze kaders worden bevestigd door de VTS (Vlaamse Trainer School) met een overeenkomstig staatscertificaat. Deze opleidingsstandaards beantwoorden hierbij aan de hoogste kwaliteitsnormen van de EU en op wereldvlak. Hiermee hebben al onze brevetten en titels een internationaal erkende EU/ISO- norm verworven. Dit staat garant voor kwaliteit, degelijkheid, veiligheid en betrouwbaarheid. Nelos kent meer dan 10 000 leden en is daarmee veruit de grootste duikbond in Vlaanderen. Alle leden zijn verzekerd en de brevetten zijn internationaal erkend door zijn lidmaatschap bij CMAS, de wereldconfederatie der duiksport (in meer dan 100 landen). Elk aangesloten gebrevetteerd lid ontvangt dan ook een CMAS-kaart met zijn lidnummer en vervaldatum op. Deze kaart wordt elk jaar vernieuwd, na een gunstig medisch onderzoek.

Deel dit artikel op Facebook

Submit to Facebook