Goede briefing

Als duikleider neem je uw verantwoordelijkheid op om samen met je buddy te water te gaan. Samen met hem of haar ga je de fauna en flora onder water gaan ontdekken. Om veilig en wel terug naar de kant te komen is het cruciaal dat er voor de duik concrete afspraken gemaakt worden. Eens onder water kan er immers niet meer met elkaar gesproken worden. Een zuiver afgemeten briefing die je klakkeloos van buiten aframmelt, bestaat niet. Elke duiklocatie is anders, duik je in zoet of zout water, met of zonder getijden, de weersomstandigheden kunnen parten spelen,... Een goede briefing dient kort en goed gegeven te worden en dient volgende zaken zeker te bevatten.

1.Kennismaking

 • brevet, aantal duiken, ervaring met de duikplaats, omschrijving van de duikplaats,...
 • maximum toegelaten diepte
 • wanneer laatste duik, indien succesieve duik => diepte, duiktijd, straftijd
 • specifieke problemen (oren, sinussen, medicatie,...)
 • materiaal in orde : volle fles, lood aangepast, welke computer, lamp geladen,...
 • geen geplande vliegreizen na de duik, geen zware inspanningen gepland,...

2.Veiligheid

 • zuurstof, water, EHBO, 112, dichtsbijzijnde caisson, exacte duiklocatie
 • veiligheidstrap op 5 meter/5 minuten
 • verliesprocedure/buddyline : even stijgen, 360° draaien, tekens met lamp, zeker veiligheidstrap niet doorbreken tenzij noodscenario, wachten op elkaar aan oppervlak
 • kantveiligheid verwittigen

3.Duik zelf

 • tijdstip te water
 • volgorde in/uit water
 • afgesproken duiktijd
 • dalen tot maximum diepte, oriëntatierichting
 • maximum bodemtijd (binnen nultijd)
 • afspraken tekens binnen nultijd : waarschuwen indien op 2 minuten van deco
 • stijgen aan maximum 10 meter/minuut
 • op 12 meter elkaars computer vergelijken
 • veiligheidstrap 5 minuten op 5 meter, uitduiken
 • duik beëindigen als : iemand op reserve, duiktijd bereikt, incident, bij koude, niet meer comfortabel,...
 •  => ondanks alles toch nog veiligheidstrap proberen te doen!
 • belangrijkste duiktekens : dalen, stijgen, alles (N)OK met lamp, koude, controle luchtvoorraad in fles, decompressieverplichting
 • zeker melden wanneer op halve druk en reserve !
 • afspraken bij slecht zicht en veel stroming
 • afspraken oplaten OSB : op welke diepte, verloop,...
 • voldoende luchtvoorraad voor geplande duik

4.Buddy-Check

 • korte uitleg over werking uitrusting
 • loodgordel
 • computer (= elkaars feedback!)
 • alles bij? bril, palmen, snorkel, mes, duiklamp, kompas,...
 • komùpas instellen
 • fles open, voldoende lucht

5.Tijdens duik

 • regelmatige controle buddy : oren, lucht, computer,...
 • vergeet vooral niet te genieten van de duik en het onderwaterleven !

6.De-Briefing

 • positieve/negatieve zaken van de duik
 • bezienswaardigheden
 • incidenten
 • veiligheidsregels na de duik : geen zware inspanningen, geen warme douche, sauna's, geen vrijduik eerste 3 uur, vliegverbod volgens computer
 • bedank mededuiker

 

PLAN UW DUIK, DUIK UW PLAN!

 

 

Deel dit artikel op Facebook

Submit to Facebook