Duiker Hulpverlener

Duiker-Hulpverlener

Elk jaar organiseert de Medische Commissie van Nelos een opleiding tot duikerhulpverlener. De opleiding - die zowel voor duikers als voor niet-duikers is bestemd - heeft tot doel de mensen te vormen in de herkenning van duikongevallen en het adequaat reageren op deze ongevallen. De opleiding wordt regionaal georganiseerd en bestaat uit een theoretisch en een praktisch luik. De opleiding wordt afgerond met een theoretisch examen. Slagen in dit examen verleent je toegang tot het praktijkexamen waarna je - als je ook in dit luik geslaagd bent - jezelf duikerhulpverlener mag noemen.

Hoewel het geen verplicht te behalen brevet is raadt Duikschool Splash haar leden ten stelligste aan de opleiding duikerhulpverlener te volgen. Het brevet is sowieso een vereiste voor het behalen van je diploma duiker-redder of voor het behalen van je titel van Assistent Instructeur.

 

Let op: 
EHBO-technieken en duikgeneeskunde zijn voortdurend onderhevig aan nieuwe evoluties. Hetgeen wat in 2010 een correct antwoord was op een van de vragen is het vandaag misschien niet meer!

Deel dit artikel op Facebook

Submit to Facebook