Assistent instructeur

Opleiding tot assistent instructeur (Scuba instructor level 1 - EN-14413)

Als assistent instructeur zal je beginnende duikers gaan begeleiden tijdens hun eerste voorzichtige stappen onder water. Dit houdt natuurlijk in dat je zelf over voldoende ervaring beschikt en dat je tijdens het duiken alle mogelijke situaties meester bent. Tijdens je opleiding tot assistent instructeur zal dit dan ook intensief worden getest door verschillende proeven zowel in het zwembad als in het buitenwater.

Aangezien je zelf beginnende duikers mag opleiden dien je natuurlijk ook voldoende didactisch onderlegd te zijn. Hiervoor dien je dan natuurlijk ook de nodige lessen te volgen en nadien te demonstreren dat je inderdaad in staat bent om op een didactisch verantwoorde manier opleiding te geven.

Definitie

Een AI moet in staat zijn 'zelfstandig' te duiken. Hij moet in staat zijn duiken te leiden in alle waters die courant bezocht worden door Belgische duikers. Hij moet in staat zijn beginnende of onervaren duikers te begeleiden en tevens onder de verantwoordelijkheid van instructeurs bepaalde taken van deze laatste over te nemen. Hierbij moet hij alle veiligheidsmaatregelen kunnen treffen, alle duikongevallen kunnen herkennen en er gepast op kunnen reageren. Hij kan zelfstandig instaan voor de opleiding theorie en zwembad voor 1ster duikers en kan zelfstandig opleidingsduiken voor 1ster duiker afnemen.

Didactiek

Nelos organiseert samen met de Vlaamse Trainersschool de lessen didactiek. Deze lessenreeks bestaat uit elf lesuren waarin je de basisprincipes en de bouwstenen van de didactiek worden bijgebracht. Een gedeelte van deze lessen zijn als algemeen te beschouwen en kunnen gebruikt worden in eender welke sporttak. Een ander gedeelte (4 uren) is specifiek op het sportduiken gericht. Vanzelfsprekend wordt deze lessenreeks afgesloten met een examen.

Nadat je de theoretische opleiding didactiek achter de rug hebt dien je de theorie natuurlijk nog in de praktijk om te zetten. Module 3 omvat dan ook een aantal stagelessen:

 • 2 uur theorielessen + 1 uur als evaluatie
 • 9 uur zwembadlessen + 1 uur als evaluatie
 • 9 duikleidingen + 1 als evaluatie

Theorie

 • decompressietechnieken
 • fysica
 • materieelkennis, onderhoud, werking, vereisten, ...
 • anatomie
 • mechanische ongevallen
 • gasintoxicaties
 • decompressieongeval
 • duikplanning en organisatie in al haar facetten
 • Noordzee duiken
 • veiligheidsreglement
 • zeemanschap
 • ...

Zwembad

 • 40m in apneu
 • 60 seconden statische apneu
 • 3 maal masker ledigen
 • ster met 6 duikers
 • 60m met drie duikers op één fles
 • 25m in apneu
 • uitrusting uit- en aandoen
 • 4 maal 25m tussen 2 flessen

De volgorde van de oefeningen ligt vast. Tussen elke oefening is max. 1min rust.

Open water

 • D1: 1500m palmen in volledige uitrusting
 • D2: opstijgen van zone(40) aan 10 m/min + OSB
 • D3: redding van zone(15) tot 0 m + 150 m + slepen + CPR
 • D4: wisselademhaling in zone(40) + stijgen op 2de ontspanner
 • D5: Redding van zone(40) tot 15m
 • D6: Krachtredding van zone(40) tot 15 m
 • DL1: duikleiding met een beginneling
 • DL2: duik met interpretatie van duiktekens
 • DL3: duikleiding van een boot
 • DL4: een duikleiding met afname duikleiding

 

Deel dit artikel op Facebook

Submit to Facebook