1-ster instructeur

Opleiding tot 1ster instructeur (Scuba instructor level 2 - EN-14413)

Zodra je eenmaal assistent instructeur bent geworden in de volgende logische stap natuurlijk het instructeurschap. Als 1ster instructeur kan je volledig autonoom duikers opleiden tot het niveau 3ster duiker.

Verder sta je de 2ster instructeurs bij bij de opleidingen van assistenten instructeurs. Je kan autonoom proeven en duikleidingen afnemen van kandidaten en je verzorgt de nodige opleidingen in al zijn aspecten.

Module 1 : algemene en specifieke didactiek

Aangezien je deze module al als assistent instructeur hebt afgelegd ben je er nu van vrijgesteld. Deze module omvat de theoretische lessen didactiek of te wel: 'hoe moet je lesgeven'.

Module 2 : sporttechnische module

De lessenreeks bestaat uit:

 • 3 lesuren duikgeneeskunde
 • 2 lesuren duikorganisatie
 • 3 lesuren zeemanschap
 • 3 lesuren decompressietechnieken
 • 3 lesuren reglementering
 • 4 algemeenheden (fysica, biologie, materieel)

De lessen worden georganiseerd in het duikershuis te Mechelen en worden afgesloten met een examen. Tijdens dit examen wordt je kennis getest inzake alle theoretische aspecten van de duiksport.

Module 3 : didactische stagelessen

Aangezien je deze module al als assistent instructeur hebt afgelegd ben je er nu van vrijgesteld. Deze module omvat een aantal theoretische en praktische stagelessen en een aantal duikleidingen waarbij je de didactische princiepes in praktijk brengt.

Module 4 : praktijk examen didactiek

Deze module bestaat uit een praktisch examen didactiek. Je dient zelf voor een aantal kandidaten te zorgen aan wie je achtereenvolgens een theorieles en een zwembadles geeft. Tijdens deze lessen wordt je op je vaardigheden beoordeeld door een jury.

Module 5 : accademische zitting

Alle kandidaten waarvan NELOS in het bezit is van de volledig afgetekende gele kaart M4, worden op de Academische Zitting uitgenodigd. Op de Academische Zitting wordt de kandidaat benoemd tot 1ster instructeur en verkrijgt hij het diploma Initiator Duiken VTS. Een niet aanwezigheid op deze zitting stelt de uitreiking van de titel en diploma uit tot de volgende Academische Zitting!

Proeven

Fysieke proeven

 • 70 seconden stilstaande apneu
 • Ster met 7 duikers
 • 4 maal 25m tussen flessen
 • Minimum 22 lengtes met abc uitrusting in 15 minuten

 

Open water proeven

 • Organisatie van een clubduik met minimum 4 duikploegen
 • Duik naar 40m met een leerling die voor het eerst naar die diepte gaat
 • Afname van een openwaterproef van een kandidaat 2ster -of 3ster duiker

 

Deel dit artikel op Facebook

Submit to Facebook